Gå till innehåll

Björkhult

Björkhult

I Björkhult kan du resa tillbaka till Astrid Lindgrens landskap. Ett småskaligt jordbrukslandskap med odlingsrösen, vindlande vägar mellan stenmurar och gott om lövängar med hamlade träd. Hela vägen norrifrån ner till Björkhult och vidare upp förbi Björkhult södra och vidare ner till Möllehem vid Immeln är en tidsresa till det gamla bondelandskapet. På de hamlade träden (mestadels ask) trivs signalarten guldlockmossa och i trädens håligheter finns fladdermöss och kattuggla.

I Möllehem som är en äldre gård som testamenterats till Örkeneds hembygdsförening finns en bit slåtteräng som hävdas och i området är floran rik med arter som backsippa, blåsippa, lungört, tandrot och blåsuga. Från sjön kan man njuta av vit näckros, storlomens rop och även se fiskgjusen fiska.

Guldlockmossa

Storlom
Tandrot
Blåsippa
Fiskgjuse
Vit näckros
Dvärgfladdermus
Kattuggla