Gå till innehåll

Blåsippeskogen, Lommarp

Blåsippeskogen, Lommarp

Blåsippeskogen i Lommarp sträcker sig österut längs med kalkbrottet mot Vedhygge. Hela området är fullt med inrasade gropar där underliggande medeltida kalkgruvor rasat samman. Den kalkhaltiga jorden ger upphov till en extremt rik svamp- och växtflora. Arter som trolldruva, vätteros, blåsippa, gulsippa, vätteros, tandrot, igelkottröksvamp och Skånes landskapssvamp rutbläcksvamp. På motsatt sida vägen finns det en liten parkering.

Blåsippa

Rutbläcksvamp
Igelkottröksvamp
Gulsippa
Trolldruva