Gå till innehåll

Breanäs

Breanäs

Breanäs strövområde är en besöksvänlig udde i Immeln 500m väster om Breanäs. Här finns flera vandringsslingor, grillplatser och en välbevarad tjärdal. Längst ut finns en udde från vilken man nästan kan hoppa över till Immelns västra sida. Skogen är en fin äldre lövskog av mestadels bok och ek med gott om blåbär i bottnen. På de äldre träden kan man hitta havstulpanlav, korallav och rostfläck. Vid stranden kan man även se stora områden med signalarten blåmossa som visar på att området har lång skoglig kontinuitet. Stranden är kantad av pors och notblomster i vattnet. Ute på sjön kan man se både storlom och fiskgjuse.

Det smala sundet
Det smala sundet
Pors i strandkanten
Grov tall

Fiskgjuse
Blåbärsplockning
Notblomster
Storlom
Rostfläck