Gå till innehåll

Dalshult

Dalshult

I Dalshult har man bevarat ett stycke kulturhistoria. Gården är ett exempel på en skogsgård i Göingeskogarna och har anor från 1300-talet. Här har landskapet präglats av bete genom århundraden och det hålls fortfarande öppet av rödkullor och ryafår.

I skogen finns äldre lövträd mestadels ek och bok på vilka man kan hitta lunglav och havstulpanlav.

Ca 1 km från gården, i kanten på reservatet är det en bom över vägen in till gården. Här kan man parkera och gå i reservatets östra kant in längs vägen. Det går också bra att parkera på närbelägna Sporrakulla och vandra därifrån.

Skogen utanför reservatet är likåldrig planterad granskog

Ryafår i bokskog
Ryafår
Ryafår