Gå till innehåll

Helsåten, Dönaberga

Helsåten, Dönaberga

På Immelns västsida sträcker sig ett par kilometer en brant sluttning med ädellövskog ner mot sjön. Delar av den blockrika marken har undsluppit det moderna skogsbruket och har olika former av naturskydd, Helsåten är ett mindre område med rejäla block och en hel del äldre träd.

Sluttningen ligger nära Immeln och den fuktiga miljön gör att man hittar arter som lunglav, bokvårtlav, oxtungsvamp, rostfläck och gammelgranslav. Ute i sjön ser man ofta fiskgjuse och storlom. Även en bit norr om Helsåten fortsätter sluttningen med fina blockrika marker.

Det går att köra bil ändra ner till området. Man svänger då av stora vägen en bit norr om och kör en mindre skogsväg söderut innan man svänger ner österut ned till sjön. Det går också bra att promenera in från stora vägen.

Lunglav

 

Bokvårtlav
Oxtungsvamp
Rostfläck
Gammelgranslav
Storlom
Fiskgjuse