Gå till innehåll

Drivån

Drivån

Drivån kommer norrifrån och rinner genom sandiga områden norr om Osby. Innan utloppet i Osbysjön meandrar den sig i flera bågar i närheten av kyrkan och här kan man komma nära ån på flera broar. Längs ån växer en fin blandning av lövträd med klibbal, ask, alm, lönn, avenbok, bok, ek och hassel.

I ån finns det både kungsfiskare och utter och ett tips är att ställa sig på någon av broarna och vänta. Kungsfiskaren annonserar ofta sin ankomst med höga visslingar innan den kommer flygande tätt över vattenytan. Uttern är lättast att få syn på när det är rejält kallt och delar av ån har fryst igen. Man kan då få syn på spårstämplar på isen och med lite tur en utter på iskanten kalasandes på fisk.

Drivån kommer slingrande från Killeberg och är som en smal oas.

Utterspår
Utter
Kungsfiskare