Gå till innehåll

Gammelen

Gammelen

Gammelen är en mindre sjö som ligger inbäddad lite avsides mellan Skeingesjön och Brunkelstorp, strax väster om Osby. I södra änden av sjön har den kontakt med Helge å. Den östra sidan har en fin betad strandäng och denna nås norrifrån genom en ca 300m lång promenad genom skogen. Har finns bitvis en äldre "bondskog", dvs en barrskog med inslag av grova träd och endast spår av blädning.

Ute på den betade delen som består av både strandäng och skogsbete så växer ett bestånd av klockgentiana som blommar i början av augusti. I sjökanten hittar man tranbär och ute i sjön är det gott om vit näckros. Trana häckar i närheten och ibland kan man se fiskgjuse fiska i sjön.

Enklast utgår man från vägskälet strax NV om sjön. Vägen österut är bommad och härifrån kan man vandra in mot sjön.

Gammelen
Bondskog med grova träd
Bondskog med grova träd
Skogsbete
Betad strandäng
Trana
Fiskgjuse
Klockgentiana
Tranbär
Vit näckros