Gå till innehåll

Göingeåsen

Göingeåsen

Göingeåsens naturreservat är ca 1 km brett och ligger tvärs över åsen ca 500m söder om Tormestorp. Området består till stor del av bokskog, vilken är gles uppe på åsen och lite tätare på västsluttningen. De största naturvärdena finns i den branta västsluttningen med småkullig terräng med block och stup. Här finns också ett stort hålrum i berget som nu är plomberat men som under kalla krigets dagar var ett av Sveriges hemligaste ställen. Detta har gjort att kombinationen av militär verksamhet och brant terräng lett till att området inte råkat ut för rationellt skogsbruk och därför har kvar sina naturvärden.

Det finns gott om arter som trivs på äldre lövträd (främst bok) t.ex. lunglav, bokkantlav, bokvårtlav och koralltaggsvamp. Området nås lättast från en parkering centralt i reservatet och härifrån kan man följa Skåneleden ner mot Spraglerödshall och den fina utsikten över Finjasjön.

Spillkråkehack
Spillkråka
Spår av kalla kriget
Koralltaggsvamp vid Spraglehall
Koralltaggsvamp

Utsikt från Spraglehall
Lunglav
Bokvårtlav
Bokkantlav