Gå till innehåll

Gulastorp

Gulastorp

Gulastorp naturreservat ligger precis öster om rv.23 ca 1,5 km söder om infart Hässleholm Ö. Området består av gammal utmark som har växt igen med en ädellövskog med en hel del ask och ek. Bitvis är det en mycket tät undervegetation av hassel och hägg och det är gott om lågor i delar av området. Rakt genom reservaten flyter en bäck med kalkhaltigt vatten vilket gör att man hittar de ovanliga mossorna rutlungmossa och dunmossa i de här fuktigare områdena. I det fuktiga alkärret i öster kan man hitta signalarten kantarellmussling.

Det finns inga stigar eller skyltar vid reservatet men det finns en parkeringsplats ute vid rv.23.

Rutlungmossa
Dunmossa
Kantarellmussling