Gå till innehåll

Hörlinge ängar

Hörlinge ängar

Hörlinge ängar är en fin fågellokal som ligger intill vägen mellan Osby och Verum. Det är en fin fuktäng som torkar ut längre fram på sommaren och då slås stora delar av området.

Intill vägen finns ett fågeltorn och det finns även ett på motsatt sida ängarna som nås från Skeingeborgssidan. Vid parkeringen passerar Vieåleden en vandringsled på 11 km som även passerar fågeltornet på andra sidan.

På lokalen så ses det gott om rastande fåglar på våren t.ex. årta, skedand, gluttsnäppa, svartsnäppa och myrspov. Även längre fram på våren är lokalen trevlig med häckande trana, tofsvipa, buskskvätta, enkelbeckasin och rödbena. Fågelsången är rik med näktergal, lövsångare, rödhake, svarthätta, törnsångare och kärrsångare. Från vassen hörs sävsångare och rörsångare.

Både havsörn, ormvråk, duvhök, sparvhök, rödglada, lärkfalk och fiskgjuse ses ofta i området. Däggdjur som rådjur och räv passerar ofta nära tornet.

Grågäss över ängarna

Vattnet uttorkat, ängen slåttrad i bakgrunden (nära vassen)

Buskskvätta
Havsörn mobbad av lärkfalk
Enkelbeckasin
Törnsångare
Gulärla
Fiskgjuse
Tranpar med unge
Rödbena
Råbock

Första slåttern på ängarna sker ibland innan midsommar och då har tofsvipor, sånglärkor m.fl. ännu inte fått ut sina ungar så många häckningar spolieras pga detta. Några par häckar dock i vassen och brukar klara sig.