Gå till innehåll

Hovdala

Hovdala

Hovdala är ett område med lång tradition. Från början var området ett öppet område kring Hovdala slott och senare användes det som övningsområde åt militären. Nu är det kommunen som är ägare. Tack vare att området brukats utan att just skog och mark skulle vara huvuddelen i verksamheten så finns det kvar både äldre bokskogar och betade öppna fält. Här har möjliggjorts att både växter i de öppna områdena och kryptogamer i lövskogen haft tillgång till konstanta miljöer under lång tid. Markslitaget i området är viktigt för många arter och tidigare stod stridsvagnarna för detta. Variationen i området med öppna områden, skogar, bryn och vatten skapar också förutsättningar för många olika arter som t.ex. fladdermöss och fjärilar.

Just fladdermössen kring Hovdala är extra intressant. Generellt är Sverige som en vit karta när det gäller fladdermöss, 99,99% är aldrig inventerat efter fladdermöss. I Hovdala är det precis tvärtom, i inget annat område har man investerat så mycket resurser i att leta efter fladdermöss som just här. Vartenda skrymsle i slottet har genomsökts och flera av Sveriges duktigaste inventerare har tillbringat otaliga nätter i fält och haft automatiska ljudinspelande boxar på plats hela somrarna. Inte helt förvånande så har man också hittat 16 av de 19 arter som är noterade i Skåne. Troligen hade resultatet blivit detsamma om man lagt lika stora resurser på t.ex. Skyrup, Mölleröd, Tyringe eller Ignaberga.

I de öppna områdena ovanför slottet på den s.k. Äspethöjden hittar man växter och fjärilar som gillar sol. Ute i de fårbetade områdena står pampiga ekar och här ute kan man hitta den sandälskande lilla växten dvärgserradella. Även fladdermusen barbastell trivs här. I himlen svävar ofta en glada. I brynen flyger många olika dagfjärilar bl.a. den ovanliga violettkantade guldvingen och från snåren hörs näktergalens flöjtningar och med lite tur även rosenfink. I vägkanten växer den ovanliga hässleklockan. På ekarna finns oxtungssvamp och korallticka.

Längs bäcken som flyter förbi slottet så kan man se kungsfiskare och forsärla och längre uppströms vid möllan trivs många skogsälskande fladdermöss t.ex. nordisk fladdermus och Brandts fladdermus. Här finns också en gles och öppen bokskog och gott om vandringsleder och cykelstigar. Arter som man kan hitta i skogen är t.ex. koralltaggsvamp, rosa lundlav, bokkantlav, blyertslav, bokvårtlav och kruskantarell.

Utsikt från Äspethöjden
Äspethöjden

Äspethöjden
Äspethöjden
Dvärgserradella
Hässleklocka

Bäcken vid möllan
Röd glada
Rosenfink
Näktergal
Violettkantad guldvinge
Fladdermuslyssning med RTE-teknik i Iphone
Barbastell
Brandts fladdermus
Blyertslav
Kruskantarell
Oxtungsvamp
Korallticka