Gå till innehåll

Isakstorp

Isakstorps naturreservat

Isakstorps naturreservat är en underbar, gles bokskog beläget ca 7 km söder om Tyringe. Terrängen är ganska flack och i reservatet ligger även en alsumpskog. Området har skoglig kontinuitet sedan 1600-talet och träden är grova. Många kräsna arter trivs i den ovanliga miljön t.ex. bokvårtlav, guldlockmossa, fällmosssa och atlatärgmossa.

Området nås via en mindre grusväg från Isakstorp.