Gå till innehåll

Kalhult

Kalhult

Vägen från Kalhult och österut mot Glimåkra går genom ett ålderdomligt odlingslandskap med betesmarker, stenmurar och hamlade träd. Även om det finns en del granplanteringar och hyggen så kan man ändå ana det äldre odlingslandskapet. Berggrunden är basisk och floran rik med blåsippa, vätteros, hässleklocka, slåttergubbe, aklejruta, svinrot, getrams, storrams och smörbollar. En fin promenad är norrut på hålvägen som leder in vid markeringen på kartan.

Hålväg 50m norr kartmarkeringen

Svinrot
Blåsippa
Vätteros
Smörboll
Slåttergubbe
Getrams
Aklejruta