Gå till innehåll

Kälsved

Kälsved

I Kälsved ligger ett öppet beteslandskap som testamenterats till Örkeneds kyrka. Här kan du vandra i mulens marker och njuta av stenmurar, hamlade träd och odlingsrösen. Större delen av området ligger söder om vägen vid parkeringen.

Pampiga murar upp mot Kälsved

Fägatan norrut mot skogen från parkeringen