Gå till innehåll

Kylen

Kylen

I Kylen ligger en fin slåtteräng med gott om orkidén Jungfru Marie nycklar. Delar av ängen ligger i ett fuktigt parti mot Simontorpaån. Ängen slogs tidigare av Rotary men förvaltas nu av Kylens bygdeförening. En trivsam plats som lämpar sig väl för en utflykt i midsommartid då blomsterprakten är som störst med ängsskallra, smörboll och darrgräs.

Även vägkanterna i Kylen är artrika med gott om blommor och fjärilar.

Jungfru Marie nycklar
Jungfru Marie nycklar
Jungfru Marie nycklar
Smörboll
Darrgräs