Gå till innehåll

Lillasjön, Hästveda

Lillasjön, Hästveda

Lillasjön ligger i västra delen av Hästveda och är ett uppskattat strövområde. Runt sjön går ett elljusspår på drygt 2 km och från detta kan man studera många olika naturtyper.

Flera områden längs sjön har alsumpskog och här trivs den mindre hackspetten.

Längst i nordväst finns en del villatomter längs spåret och här finns det spår av att man slagit markerna med lie i form av gullvivor och orkidéen grönvit nattviol. De största förekomsterna ligger inne på villatomterna vid sjön och här har man tyvärr i något fall utplånat orkidéerna och ersatt ängen med klippt gräsmatta. Några förekomster finns dock utanför tomterna och dessa har klarat sig.

Längs i söder så rinner sjön ut i ett vassområde och här ses ofta brun kärrhök och häger. Ett oväntat fynd av vassångare gjordes också för några år sedan. Elljusspåret går här på en stensatt vall och i västra kanten av denna växer luddspirean på en av sina få vilda växtplatser i Sverige.

En bra utgångspunkt för en vandring runt sjön är t.ex Hästveda orienteringsklubbs stuga, men även vid Hembygdsstugan går bra.

Lillasjön sedd från sydost. Våtmarksområdet till vänster i bild.
Alsumpskog i södra delen.
Vinterhimmel över Lillasjön.
Näckrosrötter
Luddspirea
Mindre hackspett
Brun kärrhök
Häger
Grönvit nattviol
Gullviva