Gå till innehåll

Ljungamölla

Ljungamölla

Ljungamölla är ett område NV Vinslöv. Området ligger längs Vinne å och var som namnet antyder betydligt öppnare förr. Idag växer det en tät alsumpskog längs ån där man kan se den mindre hackspetten. De nyrestaurerade dammarna vid möllan är också kantade av buskage. Här trivs både växter, fåglar och fjärilar. I ett torrområde i södra delen växer den rödlistade växten hedblomster. Längs dammarna har det växt upp en frodig vegetation av humle och jättebalsamin. Här hittar man även vinbergssnäcka. I Vinne å finns den blå blixten - kungsfiskare. Området är föreslaget att bli ett kommunalt naturreservat.

En stig leder längs dammarna och vidare mot möllan.

Alsumpskog
Stig längs dammen
Bredkaveldun i dammen
Humle
Humle
Humle
Jättebalsamin
Vinne å
Kungsfiskare
Mindre hackspett
Hedblomster