Gå till innehåll

Lommarps sandstäpp

Lommarps sandstäpp

I Lommarp finns något så ovanligt som en liten bit sandstäpp, en naturtyp som bara finns på kalkhaltig sandjord. Totalt finns bara ca 50 ha i hela landet, det mesta i Kristianstads- och Brösarpstrakten.  I kronhjortshägnet i Lommarp har en liten bit hägnats in. Denna nås via vägen in till Lommarp där det finns en övergång över staketet, en stig leder sedan ner till ån och sedan ytterligare en övergång in i det inhägnade området.

Karaktärsarten för sandstäpp är tofsäxing men den saknas i Lommarp, däremot finns det andra arter som trivs på sandstäpp t.ex. rödfläckig blåvinge, hedblomster, liten sandlilja och sandnejlika.

Det inhägnade området sett från Lommarpsvägen.
Från v.21 syns de bara och blottade sandpartierna inne i hägnet.
Kronhjort

Sandnejlika
Hedblomster
Rödfläckig blåvinge