Gå till innehåll

Lunnom

Lunnom

I Lunnom möter man ett pastoralt landskap med  mulens öppna marker, stenmurar och fägator. Här har träd och buskar formats genom betet och man ser tydligt hur undersidan av träden betats. Vårfloran är rik med blåsippa, vitsippa och liljekonvalj och från snåren hörs näktergal. De gamla träden gynnar kattuggla och dvärgfladdermus. I skyn ses ofta en glada över betesmarken.

Fägata

Blåsippa
Liljekonvalj
Näktergal
Röd glada
Kattuggla
Dvärgfladdermus