Gå till innehåll

Lur

Lur

Lurs naturreservat ligger 1,5 km öster om byn Lur längs vägen Farstorp-Hästveda. Reservatet ligger från vägen och norrut uppför en sluttning med bokskog. En mindre väg leder genom hela reservatet.

Reservatet består av en ca 80-100-årig bokskog med inslag av äldre träd. I området finns även en alsumpskog. I dagsläget skiljer sig inte området så markant omgivande skogsområden, men om ett 30-tal år när grannfastigheterna kalhuggits så kommer skogen att utgöra en värdefull miljö med äldre träd. Redan idag kan man hitta många intressanta arter i området bl.a. havstulpanlav, bokvårtlav, bokkantlav, blåmossa och i alsumpskogen gullpudra, kantarellmussling och rostfläck.

Att besöka området den första veckan i maj när skogen lyser skirt grön är en lisa för själen. En liten parkering finns nere vid landsvägen.

Havstulpanlav
Bokvårtlav
Alsumpskog
Alsumpskog
Alsumpskog
Alsumpskog
Gullpudra
Granrotfälla vid alkärret
Gullpudra
Rostfläck
Kantarellmussling
Bokkantlav