Gå till innehåll

Magle våtmark

Magle våtmark

Magle våtmark är det sista reningssteget från avloppsreningsverket i Hässleholm. Genom dessa dammar rinner vattnet sakta och meningen är att växtligheten skall binda bl.a. kväve och fosfor och därmed minska övergödningen av Östersjön.

Området är lättillgängligt endast 2 km söder om Hässleholms stadskärna med fina gångvägar och har blivit ett populärt promenadområde.

Även den biologiska mångfalden har gynnats av dammarna med nya miljöer för framför allt fåglar.

I södra delen av området finns det ett gömsle där man kan närstudera fågellivet och i östra delen finns en observationsplattform. Parkering finns på samtliga sidor av området.

När man vandrar på gångvägarna så kan man på nära håll bl.a. se sångsvan, knölsvan, vigg, gräsand, skäggdopping, gråhakedopping, häger, grågås, sothöna, skrattmås, knipa, näktergal och sävsparv.

Morgon vid plattformen
Sångsvanar i Magle
Sångsvan
Knölsvan
Vigg
Gråhakedopping
Gräsand
Sothöna
Häger
Näktergal
Sävsparv