Gå till innehåll

Malsjön

Malsjön

Söder om Helge å:s sträckning mellan Skeingesjön och Osbysjön ligger den lilla sjön Malsjön. Sjön har stora naturbetesmarker på sin sydöstra sida. Här är floran rik med 100-tals klockgentianor, rundsileshår, klotgräs, sjötåtel, tranbär och i sjökanten pors, rosling och den giftiga sprängörten. I den betade skogen är miljön luckig och här trivs ljung och enbuskar.

Fågellivet är rikt med grågås, trana, enkelbeckasin, törnsångare och i skogskanten trivs ekorren.

Strandängarna nås enkelt från den mindre vägen öster om sjön.

Strandäng
Malsjön
Klockgentiana vid Malsjön
Sprängört
Rosling
Rundsileshår
Tranbär
Pors
Fuktängar
Betad strandäng och skog
Enkelbeckasin
Grågås
Törnsångare
Skogsbete
Ljung
Ekorre