Gå till innehåll

Matsalycke

Matsalycke

Matsalycke naturreservat ligger vid Nöbbelöv intill rv19 som går rakt genom reservatet en bit söder om Broby. Reservatet ägs av Naturskyddsföreningen i Skåne och sköts av Naturskyddsföreningen i Göinge.

Reservatet består av en betad hagmark väster om vägen med äldre grova träd och en smal remsa mellan vägen och ån som också betas. Försök har gjorts att införa slåtter i området för att minska gödningen och avmagra området. Den stora rariteten i reservatet är orkidén Sankt Pers nycklar som blommar i mitten av maj med ca 50 exemplar jämt fördelade på båda sidor vägen. Parkering finns intill rv.19.

Fagning
Fagning
Fagning
Bladrosett Sankt Pers nycklar

Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nycklar