Gå till innehåll

Näset, Osbysjön

Näset, Osbysjön

Näset är en naturoas inte långt från Osby. Belägen endast 3 km söder om Osby på en udde som sticker ut i sjön österifrån. I området finns det gott om dammar vilka är rester från brytning av kiselgur, vilket är en kiselhaltig lera ur vilken man torkade ett pulver som sedan bl.a. användes som slipmedel och som bindemedel i dynamit. Verksamheten upphörde på 50-talet och dammarna är idag fina miljöer för bl.a. fåglar och trollsländor.

Området betas av får och ute på näset finns ett fågeltorn. Osbysjön är en bra sträckled och ett flertal udda sträckfynd har gjorts i sjön, bl.a. ejder och vitnäbbad islom.

Kring näset är fågellivet rikt med bl.a. skäggdopping, kungsfiskare, skrattmås, fiskmås, fisktärna, sävsparv och i de gamla träden trädkrypare och kattuggla. I ekarna kan man också hitta bålgeting. Floran är rik med bl.a liljekonvalj, fackelblomster och längs stranden växer det gott om pors. I dammarna trivs trollsländor och den fyrfläckiga är både lätt att känna igen och ganska vanlig. Här är också gott om fjärilar och med lite tur kan man få syn på den färgglada makaonfjärilen som ofta trivs på myrmark.

Parkering och infotavla vid Näsets början.

Näset sträcker sig nästan över till Skansen och Helge å:s utlopp på Osbysjöns västra sida.
Via en liten bro kommer man ut på Näset. I vänsterkanten syns ett fågeltorn.
Osbysjön vid Näset
Skäggdopping
Fårbete på Näset
Bålgeting
Trädkrypare
Mindre hackspett
Kattuggla
Fyrfläckig trollslända
Makaonfjäril
Liljekonvalj
Skrattmås
Kungsfiskare
Fiskmås
Fisktärna