Gå till innehåll

Nedraryd

Nedraryd

Nedraryd är ett naturreservat intill östra sidan på Rönnebodaån 5 km väster om Lönsboda. Här har marken brukats på samma sätt i många generationer och mulens och liens marker har gett upphov till ett ålderdomligt kulturlandskap. Området är väldigt skiftande med tätare partier med en och björk och öppnare hagmarker, torra backar och fuktiga mader. Här trivs kattfot, granspira, slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar.

Reservatet sträcker sig på båda sidor grusvägen mot Lönsboda (mestadels söder om) och betas bl.a av arbetshästar.

Rönnebodaån
Rönnebodaån

Torrbacke
Jungfru Marie nycklar
Kattfot
Slåttergubbe
Granspira