Gå till innehåll

Nedre Bjärlången

Nedre Bjärlången

Nedre Bjärlången är ett område i Bjärnums sydöstra utkant. Det är beläget mellan Hembygdsparken och sjön Nedre Bjärlången och består av en gles bokskog med inslag av äldre träd. Området är skyddat som Natura 2000 och nyckelbiotop och är föreslaget som kommunalt naturreservat.

De intressantaste delarna ligger i nordsluttningen ner mot sjön där det fuktiga klimatet gör att många olika svampar, mossor och lavar trivs. I området finns bl.a. lunglav, havstulpanlav, bokkantlav, bokvårtlav, rosa lundlav, skriftlav, rostfläck, glansfläck, liten bokdyna, stubbdyna, kornbandmossa, klyvporing, gammelgranslav och ekskinn.

Området nås enklast från Hembygdsparken.

Rosa lundlav
Skriftlav
Stubbdyna
Rostfläck
Liten bokdyna
Liten ädellav
Klyvporing
Kornbandmossa
Glansfläck
Gammelgranslav
Ekskinn

 

Ädelkronlav
Havstulpanlav
Bokkantlav
Bokvårtlav