Gå till innehåll

Örnanäs

Örnanäs

Örnanäs är Skånes första kulturreservat. Området är skyddat pga att brukaren Thure Nilsson på 80-talet inte ville följa Skogsstyrelsens uppmaning att avverka sin skog. Detta resulterade så småningom i att området blev skyddat för att visa ett ålderdomligt landskap med inslag av hamlade träd, tjärdalar, skogsbete och äldre byggnader, ungefär som Linnés Råshult i Småland.

För den naturintresserade besökaren så är det kanske därför just den betade luckiga och blädade skogen som röner störst intresse. Här hittar man bl.a. linnea som trivs i gläntorna. Dess svagt söta doft kan upplevas i början av juni. Runt gården finns det även gott om marker som slås med lie och här trivs bl.a. smörboll, smultron och tjärblomster. Området är väl skyltat och det finns två vandringsslingor som leder besökaren genom landskapet.

Tjärblomster
Smörboll

Linnea
Smultron
Storängen