Gå till innehåll

Radiumkällan

Radiumkällan

Radiumkällan eller Bödkaredalen som området också kallas är ett fint område med ädellövskog, mestadels äldre bok och ek i sydöstra delen av Tyringe. Centralt ligger den s.k. Radiumkällan där man tidigare drack brunn. Vattnet var så friskt att man trodde det måste innehålla radium vilket ansågs hälsosamt. Något radium finns dock inte i vattnet. I området finns det elljusspår och gott om stigar.

Förekomsten av äldre ihåliga och murkna träd gynnar både fladdermöss och insekter. Även hackspettar som större hackspett och spillkråka trivs. På träden hittas bl.a. bokkantlav och den vackra svampen koralltaggsvamp som finns både på döda högstubbar och på lågor på marken.

Området nås från de flesta håll men vid Tyrs Hov finns det gott om parkeringsplatser.

Spillkråka

Dvärgfladdermus
Koralltaggsvamp