Gå till innehåll

Rumperöd

Rumperöd

Rumperöd, eller Romperöd som man ofta säger är ett skogsområde 3 km N Glimåkra. Här har ett område utvecklats med höga naturvärden på markägarens eget initiativ och en liten parkering finns ända uppe vid området.

Den rika floran påverkas av diabasförekomsten och man ser spår av diabasbrytning på flera ställen. Vårfloran är fantastisk med blåsippa, lungört, tandrot, vätteros, smånunneört, desmeknopp, gullpudra och vårärt. I vårsolen kan man även se nyutkomna huggormar som uppskattar stentipparna som övervintringsplatser. I skogen finns gott om död ved och detta gör att man ofta ser större hackspett  hacka ut sitt bohål nära parkeringen. Från stentippen har man en fantastiskt utsikt över betesmarkerna nedanför och här hör man enkelbeckasin och näktergal på kvällen.

Vätteros
Blåsippa
Lungört
Tandrot
Större hackspett
Stentipp
Stentipp
Huggorm
Enkelbeckasin