Gå till innehåll

Sporrakulla

Sporrakulla

Sporrakullagården är en s.k. "Snapphanegård" i norra Göingebygden. Gården finns daterad från 1500-talet och de nuvarande byggnaderna är troligen från 1700-talet. Området är naturreservat avsatt för att visa ett ålderdomligt kulturlandskap med slåtteräng, hamlade träd, betesmark, tjärdal och fin ädellövskog.

På platsen spelades filmen "Snapphanar" med Edvard Persson i huvudrollen in 1941. För några år sedan ordnade Naturskyddsföreningen i Göinge en visning av filmen på gårdsplanen där den spelades in, en surrealistisk upplevelse med fladdermöss jagandes insekter framför filmduken!

I området finns det många hotade arter, i ekskogen finns blomskägglav som är en signalart för äldre lövskogar. Andra arter som hittats på träden är bokkantlav, havstulpanlav, liten ädellav och guldlockmossa som bildar stora glänsande fällar på de hamlade träden i lövängen.

Edvard Perssons film "Snapphanar"

Hamlade träd i lövängen

Hamlade träd i lövängen
Guldlockmossa
Liten ädellav
Blomskägglav
Tjärdal ovanför gården