Gå till innehåll

Stora Bjälkarp, Tydinge

Stora Bjälkarp, Tydinge

Stora Bjälkarp är ett helt nybildat naturreservat vid Tydingesjöns nordöstra strand. Områden består av en ädellövskog med inslag av äldre träd. Innan reservatsbildningen har all gran tagits bort vilket gör att delar av reservatet ser ut som ett kalhygge. Med tiden kommer även dessa delar att få fina naturvärden.

I området närmast sjön finns det flera äldre träd och här hittar man arter som bokvårtlav, bokkantlav, fällmossa, gammelgranslav, havstulpanlav, kantarellmussling och gullpudra.

Genom området så går den en mindre grusväg.

Fällmossa

Havstulpanlav
Gullpudra