Gå till innehåll

Svarta Bergen

Svarta Bergen

Svarta  Bergen eller Hägghults diabasbrott är ett industriminne beläget intill ett modernt stenbrott. Här kan man studera spåren efter letandet efter diabasådern och området är fullt av skrotstenshögar. Mitt bland dessa har även ett antal konstverk kommit till och hela platsen ger många intryck. På de äldre stenhögarna har en rik lavflora börjat bildas.

En bit från själva stenbrottet ligger en tjärdal som använts på senare år.

Svart diabas "Sprungen ur"