Gå till innehåll

Tollaskogen

Tollaskogen

Tollaskogen är ett naturreservat beläget ca 2,5 km NNO Vinslöv. Området består av gammal utmark som växt igen med en ädellövskog. Inslag av äldre träd, främst tall, ek och bok. I området finns flera alkärr och sumpskogar där det finns många intressanta kryptogamer.

De mest intressanta områdena ligger centralt i reservatet och nås efter en kortare promenad (700m) från vägen Vinslöv-Sörby.

I alsumpskogen trivs mindre hackspett och på de äldre träden hittar man bl.a ärgnål, krusig ulota, långflikmossa, tätskivling, raggskinn och kantarellmussling.

Änglahår i Tollaskogen
Kantarellmussling på alsockel
Kantarellmussling
Tätskinn

Raggskinn
Långflikmossa och cypressfläta
Ärgnål
Mindre hackspett