Gå till innehåll

Ubbalt

Ubbalt

Ubbalt är ett naturrreservat i utkanten av Vittsjö. Här kan man njuta av en fin äldre bokskog med inslag av gamla tallar och ekar. Allt inramat av den vackra Vittsjön! Det är en grusås som leder ut i sjön och här och var är dödisgropar som gör att det blir kuperat och varierat. Gott om stigar och grillplatser i området.

Den jämna fuktigheten gör att man hittar lavar som havstulpanlav och lunglav. I den gamla skogen trivs hackspettar som spillkråka och större hackspett och i sjön kan man få se fiskgjusen fiska.

I östra delen av reservatet ligger ytterligare en parkering och här kan man även besöka den intilliggande Gundrastorps kvarn som är ett kulturminnesmärke. Här finns strömstare och forsärla.

Pors i strandkanten

Gundrastorps kvarn
Gundrastorps kvarn
Gundrastorps kvarn
Gundrastorps kvarn
Gundrastorps kvarn
Spillkråka
Större hackspett
Fiskgjuse
Havstulpanlav
Lunglav