Gå till innehåll

Västermyr

Västermyr

Västermyr är ett naturreservat som ligger 2 km SV om Hökön. Tillsammans med Vyssle myr som ligger söder om så utgör de det största sammanhängande myrområdet i Skåne på ca 800 ha. 2 km norr om Västermyr ligger sydspetsen på den stora myren Vakö myr (1300 ha) som sträcker sig in i Småland.

Området präglas av tysthet och av att tiden stått stilla. Ute på myren så känns det som om den är helt opåverkad med omväxlande höljor, dråg och fastmarker. En klonkande korp eller spelande grönbena bryter av och från de krokiga tallarna hör man enstaka tofsmesar. Tranornas rop i vårmorgonen blandas med sparvugglans visslande från myrkanten. Nu bubblar det dessutom av orrspel från flera platser ute på myren. I skogskanten kan man stöta upp en tjäder och med lite tur få syn på en järpe.

Floran ute på myren består av vackra färger av myrliljans gula och klockljungens lila. Tuvull och rundsileshår är andra arter som trivs på myren.

Myren nås enklast från vägen mellan Södra Hulta och Svinön som passerar i södra kanten på myren.

På bilden ser vi att även norr om Västermyr så fortsätter myrområdena upp mot Småland och Vakö myr.

Tittar man västerut så fortsätter myren ut i naturreservatet Vyssle myr.
Västermyr
Västermyr
Västermyr
Guidning på myren
Trana
Myrlilja
Myrlilja
Myrlilja
Klockljung
Rundsileshår
Rundsileshår
Korp
Grönbena
Orre
Tofsmes
Sparvuggla
Tjäder