Gå till innehåll

Vedema

Vedema

Vedema är ett strövområde 10 km NV Hässleholm. Det finns tre parkeringar vid området, en precis intill v.24, en vid Barsjön centralt i området och i östra delen vid Vedema.

Området är starkt kuperat och består både av barrskog och bokskog. Området är inget naturreservat och det bedrivs ett aktivt skogsbruk i området och delar är därför planterad granskog. Några delar har dock stora naturvärden bl.a. nordsluttningen av det berg som ligger söder om Rökeån, söder om Barsjön. Denna del nås lättast från parkeringen vid v.24. Här finns det gott om äldre bokar och den fuktiga miljön i nordsluttningen gynnar lavar och mossor. Här finns bl.a. havstulpanlav, lunglav, fällmossa, guldlockmossa, bokkantlav, platt fjädermossa  och hjälmfrullania.

I området finns även en sandig ljunghed NV Barsjön och områdets riktiga höjdare är Vedemahall i östra delen, där man har en svindlande utsikt över skogsbygderna i omgivningen. Utsikten nås enklast från den östra parkeringen. Med lite tur kan man även få höra berguv ropa på våren.

I bokskogen gjordes ett av Sveriges första fynd av svampen orange kantarell och på hösten är det gott om svamp i både barr- och lövskogen.

Vedema hall

Vedema hall
Vedema hall
Vedema hall
Berguv
Mönster i Rökeån
Mönster i Rökeån

Ljung
Ljungheden
Orange kantarell
Hjälmfrullania
Havstulpanlav
Platt fjädermossa
Fällmossa
Lunglav
Bokkantlav