Gå till innehåll

Visseltofta

Visseltofta

NO om Visseltofta på Helge å:s östra sida, nedströms rv.15 finns en mad som har en rik flora. Här hittar du bl.a. klockljung, stagg, knägräs, granspira, Jungfru Marie nycklar och klockgentiana.

Granspira
Jungfru Marie nycklar
Klockljung
Klockgentiana