Gå till innehåll

Wanås

Wanås

Området kring Wanås slott och slottspark har mycket höga naturvärden. Dessa är framför allt knutna till de äldre träd som finns både i parken och i den omgivande skogen. Här finns en fin lav- och mossflora med bl.a. guldlockmossa, bokvårtlav och rosa lundlav.

I de äldre träden trivs även många skalbaggar och insekter. Den ovanliga läderbaggen som luktar ryssläder när den lockar på honor i början av augusti finns i området och även den stora skalbaggen bokoxe. Träden är även bostadsort för många fladdermöss bl.a. dvärgfladdermus som har stora kolonier i ihåliga ekar. Den största eken i området kallas Snapphaneeken och var stor redan på 1600-talet. Namnet kommer troligen av att det var en mötesplats för Snapphanar men kan även härröra från att Svenskarna hängde Snapphanar i eken.

Wanås gods är även Sveriges största producent av KRAV-mjölk med 300 mjölkkor. Dessa rör sig helt fritt mellan naturbetesmarkerna och den automatiserade mjölkningsanläggningen och hjälper till att hålla mulens marker öppna.

Ute i skogen kring slottet finns det en konstutställning som ger upplevelser för alla sinnen.

Snapphaneeken
Snapphaneeken
Snapphaneeken

 

Läderbagge
Bokoxe
Dvärgfladdermus
Bokvårtlav
Rosa lundlav

Svart diabas "Sprungen ur"
Svart diabas "Sprungen ur"

Kravkor
Kravkor
Kravkor
Kravkalv